14.12.2017 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia

Dnia 14 grudnia br. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, sala patio A odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:

–  stwierdzenie quorum,

–  przyjęcie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu.

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
  1. Przejęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017 roku.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy – druk 178/17.
  1. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian