12.03.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 12 marca br. o godz. 12.00 w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji;

  1. Informacja na temat planów inwestycyjnych Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
  2. Informacja na temat wydarzeń kulturalnych współfinansowanych przez samorząd i organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i fundacje, dla których organizatorem nie jest województwo.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne

Informacje

Rejestr zmian