09.12.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 9 grudnia br. o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sali patio B odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian