01.02.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki

Obrady Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się 1 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

-stwierdzenie quorum,

-przyjęcie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Sportowa opieka medyczna. Funkcjonowanie poradnictwa sportowo-lekarskiego (punkt obrad realizowany razem z Komisją Promocji i Ochrony Zdrowia).
  2. System sportu młodzieżowego 2017 – podsumowanie.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian